Proef verwijderen medicijnresten uit afvalwater van start

Nu de technische installatie klaar staat, kan het consortium dat betrokken is bij deze innovatie beginnen met het testen van de pilotinstallatie dat het gezuiverd afvalwater van RWZI Horstermeer met ozon en granulair actiefkool behandelt. De pilot maakt deel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en STOWA en duurt ongeveer een jaar.

Sander Mager, bestuurder van het waterschap: “Ik ben blij dat we nu met de pilot O3-STEP kunnen starten. We vinden namelijk steeds meer medicijnresten in het rioolwater. Die stoffen komen via urine en ontlasting in het riool en vervolgens in het oppervlaktewater. Als waterschap staan we voor schoon water en daarom willen we met nieuwe technieken de kwaliteit van het water blijven verbeteren. Nog liever hebben we dat deze microverontreinigingen niet in het rioolwater komen. Daarom blijven we bij andere partijen ook aandringen op maatregelen bij de bron.”