Als dit zo door gaat zeggen we “welkom” tegen 200 miljoen mensen in Europa!

Jeannette den Boer en Stefan Coppers maken een wereldreis om te ervaren hoe klimaatverandering het dagelijks leven elders op aarde nu al ontregelt. Nijhuis Industries ondersteunt hun wereldreis om klimaatverandering in beeld te brengen. Sinds maandag 19 februari staat de derde aflevering online, uit een reeks van 12.

De klimaatveranderingen hebben overal op de wereld invloed, dus ook in Kenia. De droogte wordt hier veroorzaakt door een verstoord weerpatroon tussen Zuidoost Azië en Oost-Afrika. Door warmer weer in Zuidoost Azië verdampt er meer zeewater dan voorheen. Dit heeft als gevolg dat er hier meer regen is dan ooit en het droge warme lucht eindigt in Oost-Afrika.

“Wij hadden hier water. Niet veel, maar kleine beekjes bij ons dorp. Daar konden we gewassen mee verbouwen, ons vee mee voeren en zelf van drinken. Maar die beekjes zijn er niet meer, zegt Charles Leshore, projectleider van de Afrikaanse gezondheidsorganisatie Amref flying Doctors. “Afrika heeft geen schuld aan de klimaatverandering, maar wij voelen de consequenties het hardst. De rijke landenzullen iets moeten doen. Zij hebben dit veroorzaakt en zijn de enige die er nog iets aan kunnen doen.”

Ook de Verenigde Naties heeft aangegeven dat dit klopt. Volgens een rapport van de VN zal Afrika compleet uitdrogen. Er wordt verwacht dat het gebied ten zuiden van de Sahara woestijn in een ongekend tempo niet meer bewoonbaar zal worden. Dit is het leefgebied van een miljard mensen, ongeveer 60x zo groot als Nederland.

Wij kunnen momenteel wel een ‘te ver van ons bed’ gevoel hebben, alleen staat ons een groot probleem te wachten als het zo door gaat. Volgens het rapport zullen binnen 30 jaar ongeveer 200 miljoen mensen het verdroogde rampgebied willen verlaten. De meest logische optie voor hen is verhuizen naar het noorden richting Noord-Afrika en Europa. Om deze stroom tegen te gaan en te zorgen dat deze mensen in hun gebied kunnen blijven wonen, is het noodzakelijk dat het wij zuiniger omgaan met onze aarde.

  • Waterlanders-kenia-zebras 1