Systemy flotacji

Separacja zanieczyszczeń

Flotatory Nijhuis od dziesięcioleci postrzegane są jako najlepsze urządzenia dostępne na rynku. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku, Nijhuis udoskonalił technologię DAF - flotacji rozpuszczonym powietrzem, tworząc system zdecydowanie bardziej efektywny niż jego poprzednie generacje.

Inteligentny system flotacji rozpuszczonym powietrzem (i-DAF) opiera się na innowacyjnym, inteligentnym systemie napowietrzania Nijhuis (i-AIRATION), który umożliwia wytworzenie mikro pęcherzyków powietrza, zapewniając najbardziej optymalną separację zanieczyszczeń.


Flotator, typ IPF i NPF:

Kompaktowy, wyposażony w pakiety płytowe (dla małych i dużych przepływów).

Flotator, typ GDF:

Flotator otwarty, zaprojektowany do oczyszczania ścieków o dużych ładunkach zanieczyszczeń. Optymalne urządzenie dla flotacji osadu czynnego.

Flotator, typ DGF:

Dostosowany do szczególnych wymogów, dostępne są urządzenia flotacyjne z systemem saturacji azotem lub biogazem, zapobiegającym podwyższonym stężeniom tlenu w oczyszczanej wodzie.

Flotator, typ ICF(F):

Nowej generacji Inteligentny Kontenerowy System Flokulacji-Flotacji działający w oparciu o zasadę "plug and play, dostępny w wersji standardowego 20-sto stopowego kontenera lub standardowego 40–sto stopowego kontenera ze zintegrowanym flokulatorem i systemem inteligentnej kontroli dozowania chemikaliów.

Wysoko wydajny flotator, typ i-DAF:

Wykonany z betonu, wysokowydajny, inteligentny flotator typu stosowany dla dużych przepływów (powyżej 1500 m3/h), zwykle w dużych stacjach uzdatniania wody pitnej jako pierwszy stopień w oczyszczaniu wody powierzchniowej, jak również wody morskiej.

W porównaniu z tradycyjnym procesem sedymentacji, flotatory te są zdolne do usunięcia ponad 99 % glonów oraz ponad 95% substancji oleistych i tłuszczy. Firmy wchodzące w skład grupy Nijhuis Industries stworzyły ten innowacyjny system podczyszczania ścieków wykorzystując inteligentne i proste rozwiązania, aby skutecznie gospodarować dużymi zasobami wody oraz minimalizować koszty inwestycji.

  • Photo-1-Intelligent-Containerized-Flotation
  • High-rate-DAF