Instalacje filtracyjne

SEPARACJA DUŻYCH ZANIECZYSZCZEŃ STAŁYCH

Instalacje filtracyjne stosowane są we wstępnym oczyszczaniu ścieków w celu separacji dużych zanieczyszczeń stałych. Usuwanie tego typu zanieczyszczeń zapobiega zapychaniu rurociągów i chroni urządzenia w kolejnych stopniach oczyszczania.

Aquarake, typ NPS:
Aquarake jest samoczyszczącą kratą kanałową z pasem filtracyjnym transportującym i usuwającym zatrzymane zanieczyszczenia stałe. Opcjonalnymi elementami kraty mogą być system natrysku gorącej wody i szczotka czyszcząca.

Sito łukowe, typ NZB:

Sito łukowe jest prostym sitem statycznym wyposażonym w powierzchnię filtracyjną zbudowaną z trapezowych prętów. Zainstalowany w pokrywie, sterowany pneumatycznie systemem natryskowy okresowo czyści sito.

Obrotowe sito bębnowe, typ NTF:

Zasilane wewnętrznie obrotowe sito bębnowe jest wyposażone w opatentowany system doprowadzania ścieków. Perforowany bęben z przenośnikiem śrubowym zatrzymuje i transportuje zanieczyszczenia stałe. Sito jest standardowo wyposażone w system przeciw przelewowy.

Obrotowe sito bębnowe, typ NRF:

Zasilane zewnętrznie obrotowe sito bębnowe z samoczyszczącym bębnem zatrzymuje zanieczyszczenia stałe obecne w ściekach. Regulowany przelew zapobiegający przepełnieniu i system natryskowy do okresowego czyszczenia są integralną częścią urządzenia.

Obrotowe sito bębnowe, typ NDF:

Wewnętrznie zasilane sito z perforowanym bębnem wyłożonym tkaniną filtracyjną, zaprojektowane specjalnie do usuwania drobnych cząstek stałych. Jest odpowiednie dla specyficznych zastosowań jak np. separacji fazy stałej i fazy ciekłej obornika.

  • Filters-2
  • NTF-filter