Instalacje doczyszczania, dezynfekcji i uzdatniania wód procesowych

Oczyszczanie ścieków i wód procesowych do stopnia umożliwiającego ich ponowne wykorzystanie

W celu oczyszczenia zarówno ścieków jak i wód procesowych do zaostrzonych parametrów zrzutowych lub umożliwiających ich ponowne wykorzystanie, opracowaliśmy szereg instalacji doczyszczających:

Filtr piaskowy, typ CSF:
Filtry wypełnione złożem piaskowym, pracujące w sposób ciągły. Zanieczyszczenia zatrzymywane są na medium filtracyjnym a oczyszczona woda odprowadzana jest z urządzenia w sposób ciągły.


CarboPure, typ CP:
Nijhuis CarboPure łączy konwencjonalną filtrację na węglu aktywnym z innowacyjną technologią rozpuszczonego powietrza. Substancje organiczne są absorbowane na węglu aktywnym, następnie bakterie znajdujące się na złożu rozkładają zanieczyszczenia organiczne przy udziale tlenu rozpuszczonego.


Systemy membranowe, typ MF / UF / NF i RO:
Procesy separacji na membranach opierają się na prostej metodzie rozdziału. Membrana działa jak bardzo specyficzny filtr, pozwalając na przepływ wody, podczasgdy zanieczyszczenia zostają na niej zatrzymane. Kryteria doboru membran zależą m.in. od rodzaju usuwanych zanieczyszczeń.


Dezynfekcja UV, typ NUV:
W celu dezynfekcji oczyszczonych strumieni wód wykorzystane zostaje promieniowanie UV-C o określonej długości fali światła, które uszkadza strukturę DNA drobnoustrojów.

Dezynfekcja ozonem, typ NOS Q i NOS XL:
Generatory ozonu serii NOS Q i XL znane są na całym świecie, jako najbardziej trwałe, efektywne, bezpieczne i energooszczędne. W dezynfekcji ozonem nie powstają niepożądane produkty uboczne, tak jak ma to miejsce w przypadku stosowania środków chemicznych.


System automatycznego czyszczenia rur, typ ATC:
System umożliwiający rozwiązanie problemu osadzania się kamienia kotłowego i zapychania wymienników ciepła. Umożliwia zmniejszenie zużycia energii, redukuje przestoje i koszty utrzymania.

  • Sand-filter-carbo-pure
  • ATC

Sub solutions