Systemy flokulacji

Instalacje stosowane do usuwania emulsji, zawiesin i metali

Systemy stosowane do usuwania emulsji, zawiesin i metali ze ścieków poprzez dodanie koagulantu, flokulantu lub czynnika strącającego.

Flokulator, typ i-PFR:

Flokulator rurowy przeznaczony do efektywnego mieszania reagentów chemicznych ze ściekami, wyposażony w specjalny system mieszający.

Instalacje dozujące reagenty chemiczne, typ CDU:

Montowane na podestach układy dozujące reagenty chemiczne, wyposażone we wszystkie wymagane systemy bezpieczeństwa.

Stacje przygotowania flokulanu, typ NMA / NMM:
Stacje przygotowania sproszkowanego lub płynnego flokulantu w optymalnej dawce i stężeniu.

Instalacje dozujące flokulant, typ FDU:

Szeroka gama specjalnych pomp dozujących flokulant.

Kontrola dawkowania, i-DOSE system:

Inteligentne dozowanie reagentów chemicznych w celu zminimalizowania kosztów ich zużycia. Dawkowanie chemikaliów dostosowane do rzeczywistego ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających.

Flokulant, typ i-FLOC:

Gama inteligentnych, ekonomicznych w użyciu i efektywnych flokulantów dla szerokiego zakresu pH.

  • Flocculator-2
  • Flocculants-dosing-units