Beztlenowe oczyszczanie biologiczne, biogazownie

Energia ze ścieków / odpadów

Instalacje oczyszczania beztlenowego opierają się na procesach biologicznych zachodzących w warunkach beztlenowych (bez napowietrzania), skutecznie usuwają ChZT, BZT5 , VSS, przekształcając je do niewielkiej ilości biomasy oraz biogazu (produktu energetycznego). Eksperci Nijhuis posiadają szerokie doświadczenie oraz specjalistyczny know-how by właściwie dobrać, zaprojektować, wybudować oraz obsługiwać system beztlenowy tak, by dostarczyć klientom najlepsze rozwiązanie o najniższych całkowitych kosztach inwestycji.

Wielokrotnie nagradzany system Nijhuis AECOMIXTMdostępny jest w kilku sprawdzonych opcjach, dzięki czemu Nijhuis jest w stanie zaoferować najlepiej dobrane rozwiązanie. Nijhuis wybierze odpowiednie rozwiązanie AECOMIXTM zapewniające EKOlogiczne oraz EKOnomiczne korzyści dla systemu, pozwalającego odzyskać energię ze ścieków/odpadów, zredukować ładunek zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych do parametrów zrzutu do środowiska lub oczyścić je w celu ponownego wykorzystania. System AECOMIXTM umożliwia jednoczesne oczyszczanie ścieków, utylizację osadów ściekowych i odpadów produkcyjnych.

AECOMIXTM-TAURUS

System fermentacyjny typu Taurus przeznaczony jest do produkcji biogazu ze wszystkich typów odpadów organicznych. W warunkach beztlenowych odpady i substancje organiczne przekształcane są w biogaz i poferment. Dodatkowo, w celu rozdziału frakcji ciekłej i stałej z pofermentu można zastosować wydajny system separacji jak wirówka odśrodkowa czy prasa śrubowa.

AECOMIXTM-EGSB/UASB
Kompaktowy, wysokowydajny system beztlenowy, gwarantujący wysokie redukcje ChZT i BZT5. Beztlenowe systemy EGSB i UASB to sprawdzone technologie łączące prosty i efektywny system wewnętrznych rurociągów rozprowadzających oczyszczane ścieki z udoskonaloną retencją granulowanego osadu. System podczyszczania zabezpiecza i znacznie zwiększa wydajność tego wysokosprawnego systemu oczyszczania beztlenowego.

AECOMIXTM-MBR
Wysoce efektywna technologia łącząca system beztlenowy z membranowym, umożliwia separację zanieczyszczeń ze ścieków i odpadów. W procesie otrzymuje się łatwą do separacji zawiesinę i wysokiej jakości ściek oczyszczony.

AECOMIXTM-DGF

Wielokrotnie nagradzane, rewolucyjne i wysoce innowacyjne rozwiązanie AECOMIXTM-DGF, skierowane jest szczególnie do zakładów przemysłu spożywczego wytwarzających ścieki i odpady o dużej zawartości zawiesiny ogólnej oraz /lub substancji oleistych i tłuszczów. AECOMIXTM-DGF to jednostopniowy system dostosowany dla różnych substratów (ścieków produkcyjnych oraz produkcyjnych odpadów organicznych), bez konieczności stosowania podczyszczania, pozwalający usunąć ponad 95% ładunku ChZT dopływającego do reaktora.


  • Anaerobic-treatment-3
  • Digestion
  • Aecomix