Tlenowe oczyszczanie biologiczne

Usuwania substancji organicznych ze ścieków

Instalacje tlenowego oczyszczania biologicznego wykorzystują zdolność bakterii do usuwania substancji organicznych (BZT5) ze ścieków w warunkach tlenowych.Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz systemów tlenowego oczyszczania biologicznego BIOCTOR.

Poziom natleniania ścieków kontrolowany jest za pomocą czujnika tlenu zamontowanego w zbiorniku, zaprogramowanego tak, by zużycie energii było minimalne.

Główne typy stosowanych przez Nas systemów tlenowego oczyszczania ścieków:

Sekwencyjny reaktor biologiczny, typ BIOCTOR-SBR: Elastyczne i łatwe w obsłudze rozwiązanie, wszystkie procesy technologiczne odbywają się w jednym zbiorniku.

Instalacja biologiczna o działaniu ciągłym z osadnikiem, typ BIOCTOR-Clarifier: Ścieki przepływają grawitacyjnie przez kolejne etapy instalacji ciągłego oczyszczania biologicznego z osadnikiem. Oddzielenie osadu biologicznego od oczyszczonych ścieków następuje w osadniku.

Instalacja biologiczna o działaniu ciągłym z flotacją osadu czynnego, typ BIOCTOR-ASF: W porównaniu do systemu z osadnikiem, zastosowanie instalacji flotacji osadu czynnego pozwala na wyraźne zmniejszenie objętości zbiorników biologicznych, poprzez zwiększenie stężenia osadu czynnego w zbiorniku napowietrzania.

Bioreaktory, typ BIOCTOR-MBR: Technologia ta umożliwia oddzielanie osadu biologicznego od oczyszczonych ścieków przy wykorzystaniu systemów membranowych, które mogą składać się z membranowych modułów płytowych lub membran typu „hollow fibre”. Systemy instalowane są zarówno w zbiorniku napowietrzania, jak również w oddzielnym zbiorniku, specjalnie dla nich przeznaczonym.

Bioreaktory z ruchomym złożem, typ BIOCTOR-MBBR: Zastosowanie specjalnych nośników w tego typu instalacjach prowadzi do efektywniejszego wzrostu bakterii, przy znacznie zmniejszonej kubaturze zbiornika napowietrzania. W przypadku rygorystycznych ograniczeń dla poziomu zawiesiny ogólnej, w celu oddzielenia osadu biologicznego od ścieków oraz dodatkowej redukcji zawiesiny, stosuje się instalację flokulacji - flotacji.

  • Wastewater-MBBR-treatment-2
  • Aerobic-solution

Sub solutions