Rozwiązania

Proste, przełomowe technologie oczyszczania wody i scieków oraz obróbki odpadów/osadów

Oferujemy unikalną gamę nowoczesnych rozwiązań dla zrównoważonego zużycia wody i odzysku cennych surowców w połączeniu z inteligentnymi usługami (i-SERVICES), by czerpać zyski z procesu obróbki osadów i oczyszczania ścieków. Woda to kluczowy surowiec, obecnie najbardziej eksploatowany w przemyśle.

Coraz bardziej restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony środowiska doprowadziły do wzrostu zapotrzebowania na nowe technologie i metody działania, prowadzące do bardziej zrównoważonego sposobu wykorzystania i recyklingu oczyszczonych ścieków. Nijhuis Industries posiada szerokie doświadczenie i specjalistyczny know-how, wynikający z realizacji instalacji dla wszystkich gałęzi przemysłu, opartych na optymalnych rozwiązaniach służących do redukcji zużycia wody, recyklingu oraz odzysku wody ze ścieków.

  • Cedrob-overview-digesters

Zrównoważone wykorzystanie wody

Nijhuis Industries posiada wyspecjalizowany zespół inżynierów z bogatym doświadczeniem w projektowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu nowych, najczęściej autorskich produktów i technologii.
Przykładowo, oferowane przez nas systemy do separacji frakcji wodno-olejowej, flotatory DAF i DGF, systemy biologicznego oczyszczania (BIOCTOR oraz AECOMIXTM), recyklingu, dezynfekcji i odwadniania osadów mogą być dostarczone jako pojedyncze urządzenia lub jako kompletne instalacje zainstalowane w budynku, bądź w kontenerach, dostosowanych do lokalnych warunków, przepisów i wymogów.

Rozwiązania dla odzysku cennych surowców

Zdając sobie sprawę z wartościowości ścieków i odpadów, Nijhuis Industries odpowiada na potrzeby rynku w zakresie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań, oferując instalacje o minimalnych całkowitych kosztach operacyjnych.

Wierzymy, że w zależności od wykorzystanych w przemyśle surowców, ich odzysk może dostarczyć inwestorom szereg wartości dodanych.