Przemysł paliwowo - energetyczny

Ponad 150 referencji w przemyśle paliwowo-energetycznym i wydobywczym

Nijhuis Industries oferuje rozwiązania do usuwania substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń z wody. Nasze systemy technologiczne oprócz podstawowej funkcji oczyszczania ścieków przed ich ponownym użyciem w produkcji lub odprowadzeniem do środowiska, zapewniają dodatkowe korzyści wynikające z obniżenia kosztów operacyjnych i opłat środowiskowych.


Dostarczamy systemy oczyszczania dla:

 • Wód produkcyjnych - produktu ubocznego podczas wydobycia i obróbki ropy naftowej lub gazu ziemnego
 • Wód wtryskowych
 • Płuczki wiertniczej
 • Wody z czyszczenia zbiorników, cystern
 • Wód stosowanych w wydobyciu gazu metodą stymulacji parowej
  (SAGD)
 • Ścieków z rafinerii i petrochemii
 • Produkcji chemikaliów i nawozów
 • Górnictwa

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Nijhuis Industries sprostał wymaganiom przemysłu paliwowo-energentcznego o czym świadczy ponad 150 referencji w ww. branży.

 • Overview-water-solutions-oil-gas