Sektor komunalny

Bazując na naszym wieloletnim i bogatym doświadczeniuw zakresie gospodarki wodno-ściekowo-osadowej oferujemy sprawdzone rozwiązania dla sektora komunalnego. Dostarczamy wysokosprawne instalacje oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych w systemie „pod klucz”. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres dostaw i usług, poczynając od pojedynczych urządzeń po kompletne instalacje oczyszczania ścieków wraz z projektowaniem, wykonaniem prac budowlano-montażowych, dostawami maszyn i urządzeń, akpia, prowadzeniem rozruchu i obsługi serwisowej.

Zespół doświadczonych specjalistów i doradców opracuje najbardziej efektywne technicznie i ekonomicznie rozwiązanie dla budowy nowej lub modernizacji istniejącej instalacji.

Oferta obejmuje szeroki wachlarz dostaw i usług, poczynając od pojedynczych urządzeń oczyszczania ścieków, aż po zapewnienie pełnej obsługi inwestycji obejmującej projektowanie, prace budowlane, montaż mechaniczny i elektryczny oraz rozruch i serwis.


DAF - najlepsze rozwiązanie dla podczyszczania ścieków komunalnych

Inteligentna flotacja rozpuszczonym powietrzem (i-DAF) oraz systemy sedymentacji Nijhuis potwierdziły swoją wysoką skuteczność w sektorze komunalnym. W zależności od przeznaczenia, mogą być one wykonane z betonu, stali nierdzewnej lub stali super dupleks dla pracy w najtrudniejszych warunkach.

Nasze kompaktowe rozwiązania mogą być wykorzystywane między innymi w pierwszym stopniu oczyszczania w celu oddzielania i zagęszczania biologicznego osadu nadmiernego oraz w doczyszczaniu ścieków po stopniu biologicznym, przy usuwaniu związków fosforu i zawiesiny ogólnej.

  • 3