Innowacyjne technologie

Przełomowe rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej

Innowacyjne technologie dla gospodarki wodno-ściekowej są niezbędne, jeżeli chce się znaleźć rozwiązanie dla wyzwań dzisiejszych czasów tj. zmiany klimatyczne, starzenie się infrastruktury, urbanizacja, niedobór zasobów, kryzys gospodarczy i finansowy, wytwarzanie nowych substancji, potrzeba zrównoważonego rozwoju, zmiany demograficzne. Doświadczeni technolodzy z działu Badań i Rozwoju Nijhuis stale pracują nad nowymi metodami oczyszczania ścieków i odzysku cennych surowców. Nasze laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. Oferuje szereg testów, którym często towarzyszą badania pilotowe, w pełnej skali technicznej, przeprowadzane u naszych klientów .

Innowacyjne technologie Nijhuis:

Technologia odzysku azotu - Nijhuis Ammonia Recovery (NAR)

Wyjątkowe, wielokrotnie nagradzane rozwiązanie umożliwiające odzysk azotu z pofermentu lub substratów z procesu fermentacji. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody nitryfikacji-denitryfikacji technologia NAR umożliwia uzyskanie z odpadu cennego surowca - azotu amonowego. Stosując system odzysku azotu Nijhuis uzyskuje się “więcej za mniej”. Potwierdzona skuteczność usuwania azotu metodą NAR wyniosła 80-90% przy najniższym zużyciu energii. Zwiększenie produkcji biogazu otrzymuje się dzięki zmniejszeniu toksyczności substratu poprzez jego rozcieńczenie.

MAKSYMALIZACJA KORZYŚCI Z POFERMENTU

Konwencjonalne technologie usuwające azot z pofermentu zużywają znaczne ilości energii. Ponadto, utleniają one amoniak nie generując żadnych wartościowych produktów końcowych. Strumień ze zredukowaną ilością azotu może być wykorzystany do:

 • rozcieńczenia substratu
 • zmniejszenia stężenia azotu w substracie
 • poprawy stosunku ChZT/N w pofermencie

System NAR to innowacyjny i stabilny proces, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom rynku. Dodatkową wartością płynącą z zastosowania tego systemu w biogazowni jest produkcja siarczanu amonu, cennego nawozu o potwierdzonej wartości rynkowej.

 • Ammonia-Recovery

Instalacje flotacyjne do odzysku tłuszczów - Nijhuis Flotation Fat Recovery

Proces flotacji rozpuszczonym powietrzem stosowany jest dla ścieków przemysłowych o znacznej zawartości tłuszczów w celu usuniecia ich jak i substancji stałych, przed oczyszczaniem biologicznym. Zazwyczaj wartościowe tłuszcze, które są dominującą frakcją w osadzie z procesu podczyszczania, nie są z niego odzyskiwane. W zależności od zawartości wody, substancji stałych oraz tłuszczów, system umożliwia zwrot z inwestycji w postaci poniższych korzyści:

 • Znacznego ograniczenia kosztów związanych z utylizacją osadu poflotacyjnego.
 • Integracji technologii flotacji rozpuszczonym powietrzem w celu odzysku tłuszczów.
 • Wydajnej separacji wody i osadu.
 • Przekształcenia osadu poflotacyjnego w biopaliwo; odzysk wody (para wodna) ze ścieków.
 • Wytworzenie cennego nawozu lub substratu dla procesu fermentacji.
 • Oczyszczone ścieki do wymaganych parametrów na zrzucie, brak opłat za przekroczone parametry środowiskowe.
 • Fat-recovery2

Kontrola dawkowania, system i-DOSE

W celu efektywnego usunięcia substancji stałych oraz organicznych (ChZT) ze ścieków, niezbędne jest dawkowanie reagentów chemicznych. Dodanie małych ilości chlorku żelaza powoduje koagulację zanieczyszczeń, które po dodaniu polimeru (neutralizacja) łączą się w większe aglomeraty - kłaczki, łatwe do separacji w procesie flotacji rozpuszczonym powietrzem (DAF).

Nijhuis Industries zaprojektował system dozowania chemikaliów i-DOSE by sprostać wyzwaniom tj. optymalizacja procesu flokulacji-flotacji oraz zmniejszenie kosztów zużycia reagentów chemicznych. Oferujemy dla inwestycji najbardziej dopasowane rozwiązanie pod kątem jej niezawodnego działania, kosztów operacyjnych czy lokalnych wymogów.

 • i-DOSE

Flotator typ IHRFU - Nijhuis Intelligent High Rate Flotation Unit

Inteligentne flotatory typu IHRFU gwarantują wysoką wydajność usuwania zanieczyszczeń stałych, przenosząc proces podczyszczania na wyższy poziom innowacyjności. Urządzenia te są niezwykle wytrzymałe, mają kompaktową, modułową budowę, dzięki czemu są szczególnie polecane do podczyszczania wód morskich oraz powierzchniowych.

Najnowsza generacja flotatorów powstała dzięki współpracy multidyscyplinarnego zespołu Nijhuis Industries (łączącego doświadczenie NH2OK w dziedzinie inżynierii wodno-lądowej oraz innowacyjnej technologii oczyszczania wody i ścieków Nijhuis Water Technology). System bazuje na inteligentnych sekcjach modułowych o wydajności 1,500 m3/h, z których każda wyposażona jest w innowacyjny i wysokowydajny system koagulacji, flokulacji oraz flotacji, zapewniając rozwiązanie o kompaktowej budowie oraz minimalnym wpływie na środowisko naturalne.

 • High-rate-DAF

AECOMIXTM-DGF

Rewolucyjne i wysoce innowacyjne rozwiązanie AECOMIXTM-DGF skierowane jest szczególnie do zakładów przemysłu spożywczego wytwarzających ścieki i odpady o dużej zawartości zawiesiny ogólnej oraz /lub substancji oleistych i tłuszczów. Dodatkowe korzyści można osiągnąć poprzez przystosowanie instalacji oczyszczania do utylizacji odpadów produkcyjnych. AECOMIXTM-DGF to jednostopniowy system dostosowany do różnych substratów o wysokiej wydajności usuwania zanieczyszczeń (substancji organicznych), pozwalający usunąć ponad 95% ładunku ChZT dopływającego do reaktora. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, dzięki biotransformacji większości substancji organicznych, system ten umożliwia większą produkcję biogazu.

Nawet, jeżeli wystąpi konieczność zastosowania procesu doczyszczania by spełnić rygorystyczne normy środowiskowe, będzie on mniej intensywny niż w przypadku zastosowania tradycyjnych metod, ponieważ w procesie AecomixTM większość substancji organicznych zostanie usunięta.

 • Aecomix-DGF

Inteligentny Kontenerowy System Flotacji Nijhuis

Flotatory Nijhuis od dziesięcioleci postrzegane są jako najlepsze urządzenia dostępne na rynku. Jako światowy lider w tej dziedzinie opracowaliśmy nową generację flotatorów. W odpowiedzi na potrzeby klientów związane ze zmianami prowadzonej działalności produkcyjnej lub zamiarem szybkiej relokacji zakładu, Nijhuis przeprojektował system DAF - flotacji rozpuszczonym powietrzem. W rezultacie zostało stworzone jeszcze bardziej wydajne rozwiązanie, rewolucyjny i innowacyjny kontenerowy system flokulacji-flotacji (Intelligent Containerized (Flocculation)-Flotation System), pozwalający osiągnąć w krótkim czasie zgodność środowiskową .


Inteligentny system flotacji rozpuszczonym powietrzem (i-DAF) opiera się na innowacyjnym, inteligentnym systemie napowietrzania Nijhuis (i-AIRATION), który umożliwia wytworzenie mikro pęcherzyków powietrza, zapewniając najefektywniejszą separację zanieczyszczeń.

Prace nad nową koncepcją i-DAF były możliwe dzięki wsparciu finansowemu OP-Oost, programowi operacyjnemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wschodniej Holandii (prowincji Overijssel i Geldrii), wspierającemu rozwój ekonomiczny poprzez propagowanie innowacyjności oraz gospodarki niskowęglowej.

Od dziesięcioleci Nijhuis Water Technology dostarcza na rynek światowy systemy flotacji rozpuszczonym powietrzem (DAF), które przez systematyczne udoskonalenia są obecne najbardziej efektywne, dzięki czemu stały się wiodącym rozwiązaniem w swojej dziedzinie.

Obecnie wydajność systemów DAF jest tak wysoka, że nie można jej bardziej udoskonalić za pomocą konwencjonalnych metod. NWT pracuje nad produkcją nowej technologii DAF (intelligent Dissolved Air Flotation, i-DAF). Wykorzystanie zaawansowanych metod symulacji sprawi, że system będzie bardziej nowoczesny a zastosowanie inteligentnej instalacji odwadniania osadów poprawi jego wydajność o 10 - 20%, w porównaniu do aktualnego DAF.

 • Photo-1-Intelligent-Containerized-Flotation
 • Subsidie-i-DAF