i-SERVICES

Redukcja kosztów dzięki inteligentnym usługom

Inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekowo-osadową firmy ma duży wpływ na sukces prowadzonej działalności a ponadto pozwala przekształcić miejsce powstawania kosztów w centrum zysku. Współpraca z Nijhuis Industries umożliwia obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji oczyszczania ścieków, obróbki osadów i dezynfekcji wody oraz pozwala maksymalizować ich wydajność dzięki inteligentnym usługom Nijhuis (i-SERVICES).

Szeroki know-how i specjalistyczna wiedza w zakresie serwisu i obsługi instalacji bazuje na ponad 2400 referencjach a jakość odprowadzanych ścieków oczyszczonych lub odzyskanej wody do ponownego wykorzystania są zgodne z obowiązującymi przepisami, tworząc tym samym wartość dodaną.

Oferowana gama usług serwisowych umożliwia stworzenie indywidualnego planu serwisowego, dostosowanego do szczególnych preferencji i wymagań klienta. Naszym celem jest utrzymanie instalacji w warunkach maksymalnej wydajności przy możliwie najniższych kosztach eksploatacyjnych. Proponowane plany serwisowe zapewniają regularne przeglądy instalacji, monitoring on-line, obsługę prewencyjną jak i konserwacyjną. Gwarantują też wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, niezawodną pracę instalacji, optymalizację procesów i obniżenie kosztów operacyjnych.

Korzyści

 • Redukcja kosztów eksploatacyjnych.
 • Maksymalizacja wydajności instalacji.
 • Zwiększona niezawodność systemu.
 • Niższe koszty operacyjne.
 • Ciągła kontrola pracy instalacji.
 • Gwarantowane parametry ścieków oczyszczonych na odpływie
 • i-SERVICES-overview

Poziomy umów serwisowych

W celu gwarancji usług dostosowanych do zmiennych wymogów klientów, oferujemy trzy poziomy umów serwisowych. Usługi te stanowią konkretną odpowiedź na oczekiwania klientów odnośnie czasu reakcji na zgłaszany problem, dostępności części zamiennych oraz maksymalnego wydłużenia czasu pracy instalacji.


Poziomy usług serwisowych

Umowa o konserwację

Umowa serwisowa

Rozszerzona umowa serwisowa

Audyty instalacji

X

X

X

Działania prewencyjne

X

X

X

Wsparcie techniczne 24/7


X

X

Wsparcie i zdalny monitoring systemuX

Analiza danych i trendów zmianX

Wydłużenie gwarancji dla nowych instalacjiX

 • crafter-ULCUT

i-AUDITS, MODERNIZACJA I ROZBUDOWA

Nasz doświadczony zespół doradców udziela profesjonalnego wsparcia w zakresie optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej, zagrożenia powodziowego oraz innych zagadnień środowiskowych.

W celu optymalizacji zużycia wody i jej ponownego wykorzystania, recyklingu ścieków, odzysku cennych surowców i innych inicjatyw ekologicznych oferujemy wykonanie audytów instalacji.

Korzyści

Dzięki Nijhuis i-AUDITS można wybrać rozwiązanie tworzące wartość dodaną, gwarantujące poprawę efektywności oraz redukcję kosztów instalacji. W efekcie, przy modernizacji lub rozbudowie istniejącego zakładu, dobiera się konkretne, kompletne rozwiązanie wraz z projektem, dostawą urządzeń i ich montażem.

 • Water
 • Rental-solutions

WYNAJEM INSTALACJI

Dysponujemy flotą mobilnych instalacji oczyszczania ścieków do wykorzystania w dowolnym miejscu na świecie. Oferowane przez Nijhuis rozwiązania kontenerowe w postaci kompaktowych jednostek modułowych dedykowane są dla wielu procesów stosowanych w różnych technologiach oczyszczania ścieków i wód procesowych.

Okres wynajmu kontenerowych jednostek modułowych uzależniony jest od szczególnych potrzeb klienta. W przypadku długoterminowego wynajmu, proponujemy dodatkowe usługi w postaci konserwacji instalacji oraz dostawy elementów eksploatacyjnych i części zamiennych. Instalacje do wynajęcia oferowane przez Nijhuis działają na zasadzie “plug and play”, co ułatwia ich uruchomienie oraz pozwala ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne, sprostać rosnącym wymaganiom środowiskowym.

Korzyści

 • Szybka odpowiedź na rozwiązanie nagłego problemu, związanego z różnymi zmianami w prowadzonej działalności przemysłowej.
 • Sprawdzone i niezawodne technologie oczyszczania ścieków, zapewniające stabilność i ciągłość procesu produkcji.
 • Elastyczne rozwiązania modułowe, działające w oparciu o zasadę “plug and play”, umożliwiające proste przeniesienie lub rozbudowę instalacji oczyszczania.

i-MAINTENANCE

Nijhuis oferuje inteligentne programy obsługi i konserwacji prewencyjnej lub naprawczej. Nasze wsparcie posprzedażowe działa w trybie offline i online tak, aby zoptymalizować działanie instalacji. Jesteśmy w stanie w sposób ciągły kontrolować pracę poszczególnych urządzeń, doradzać jak osiągnąć wymagane cele środowiskowe i obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji pracującej przy maksymalnej wydajności.

Korzyści

 • Stworzony na zamówienie program konserwacji, dopasowany do konkretnego procesu
 • Ustalona stała ilość wizyt konserwacyjnych instalacji w ciągu roku
 • Gwarantowana przez producenta obsługa serwisowa i dostęp do oryginalnych części
 • Optymalizacja zużycia wody, wód procesowych oraz wytwarzanych ścieków
 • Maintenance
 • Online-monitoring

i-MONITORING & i-CONTROL

Programy Nijhuis i-MONITORING oraz i-CONTROL to efektywne usługi gwarantujące rentowność inwestycji w oparciu zarówno o obecne, jak i przyszłe wydatki inwestycyjne. Aby zoptymalizować koszty eksploatacyjne instalacji i wydłużyć jej żywotność oferujemy kompleksową kontrolę poprzez wsparcie techniczne 24/7 z naszego centrum monitoringowego w Doetinchem, Holandii. Nijhuis i-MONITORING oraz i-CONTROL to unikalna metoda zapobiegawcza umożliwiająca kontrolę nad licznymi problemami występującymi na instalacji dzięki monitoringowi 24 godziny w tygodniu ze zdalnym dostępem do systemu.

Korzyści

 • Obniżenie kosztów personelu
 • Obniżenie kosztów związanych z konserwacją instalacji
 • Redukcja zużycia energii i reagentów chemicznych
 • Ograniczenie uwagi operatora
 • Poprawa jakości oraz gwarancja parametrów ścieków na odpływie
 • Zarządzenie i kontrola instalacji

Monitoring i profesjonalne wsparcie on-line poprzez autorski router Nijhuis VPN NI-connect, wspomagają operatorów instalacji w rozwiązywaniu nagłych problemów, tym samym zapewniając niezawodność eksploatowanej instalacji.

i-ACADEMY

Szkolenia i seminaria organizowane przez Nijhuis i-ACADEMYumożliwiają wymianę doświadczeń i informacji w zakresienajlepszych praktyk, dają możliwość ciągłego podnoszeniakwalifikacji. Mogą one odbywać się w naszej Centralilub dowolnym miejscu na świecie i są zawsze odpowiednioprzygotowane i dostosowane do szczególnych wymagań odbiorców. Szkolenia dostarczają informacji na temat kluczowych aspektów funkcjonowania systemów w oparciu o indywidualne podejście i interaktywne metody.

Korzyści

 • Zdobycie praktycznych informacji na temat kluczowych aspektów funkcjonowania instalacji oczyszczania ścieków, wód procesowych oraz odzysku surowców ze ścieków i odpadów.
 • Indywidualne podejście dostosowane do potrzeb i wymagań szkoleniowych.
 • Interaktywne i pragmatyczne podejście, w tym możliwość powtórzenia szkolenia w celu podtrzymania i poszerzenia poziomu wiedzy.

 • Academy