Aflevering 5 ‘Waterlanders’ – Wat is erger dan binnen een korte tijd geen water meer hebben? Juist.. het niet beseffen!

Jeannette den Boer en Stefan Coppers maken een wereldreis om te ervaren hoe klimaatverandering het dagelijks leven elders op aarde nu al ontregelt. Nijhuis Industries ondersteunt hun wereldreis om klimaatverandering in beeld te brengen. Sinds maandag 4 maart staat de vijfde aflevering online, uit een reeks van 12.

“Politieke spanningen vallen te uitonderhandelen, maar als het water op is? Dan is het écht op”, vertelt Jeroen Sennef, voormalig medewerker van de Nederlandse ambassade in Jordanie. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van het watergebruik in zijn land, waar hij nog steeds woont er werkt. Want is er straks nog wel genoeg? Hij vreest van niet.

Zo’n tien jaar geleden hebben archeologen die in de woestijn in Zuid-Jordanië een gigantische aquifer ontdekt, die een groot deel van Jordanië van water voorziet. Hierdoor is echter het waterbewustzijn verdwenen, waardoor men niet zuinig omgaat met de watervoorraad en het grondwater jaarlijks meters zak.

De laatste aquifer (een watervoerende laag in de ondergrond) dreigt namelijk op te raken, en door de droge, keiharde grond wordt hij ook niet aangevuld. Al het water dat valt stroomt rechtstreeks terug de zee in. En dat zorgt voor grote tekorten. En die aquifer? Die kan 2030 wel eens helemaal leeg zijn. Bovendien behoort Jordanië volgens onderzoekers ook tot het groepje landen dat over 6 jaar al 40% minder water heeft. Bijscholing van de inwoners is cruciaal, de plaatselijke waterschappen en autoriteiten moet de bewustwording over het watergebruik in Jordanië vergroten.

  • Foto-Tekst 05

De impact van water gerelateerde problemen en een circulaire economie

Het ondersteunen van de reis van Waterlanders laat des te meer zien wat de impact is van water gerelateerde problemen op o.a. de mens, de natuur en de planeet. In de nabije toekomst kan de circulaire economie een van de enige antwoorden zijn op de steeds toenemende behoeften van onze groeiende bevolking, terwijl we proberen de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Door middel van het toepassen van slimme en duurzame principes draagt Nijhuis Industries bij aan het implementeren van duurzame en betaalbare oplossingen voor het hergebruik van water en grondstoffen en dragen de Nijhuis innovaties, oplossingen en ervaring opgedaan de afgelopen 115 jaar bij aan de transitie naar een circulaire economie en het creëren van een veerkrachtige en prettige leefomgeving.

Meer lezen over de transitie naar de circulaire economie en recente Nijhuis projecten? Ga naar de Nijhuis NEWS website page: https://www.nijhuisindustries.com/news/nijhuis-new...