PRESS RELEASE - Slim verwijderen van medicijnresten uit afvalwater - aanpak bij de bron

Dit is een gezamenlijk persbericht van Nijhuis Industries, Van Remmen UV, Waterschap Rijn en IJssel en Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk

In de eerste week van januari 2019 start een pilot om medicijnresten slimmer te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen. Nijhuis Industries, Van Remmen UV en Waterschap Rijn en IJssel onderzoeken of het afvalwater van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk effectiever en rendabeler voorgezuiverd kan worden met een gecombineerde toepassing van Ozon- en UV-technologie. Vanaf de eerste week van januari staat een gele pilotcontainer hiervoor bij het ziekenhuis, dus bij de bron. In het najaar van 2019 verhuist deze naar de rioolwaterzuivering in Winterswijk.


Doel is om de waterkwaliteit voor mens en dier te verbeteren. Momenteel gaat al het afvalwater van ziekenhuizen via het riool naar rioolwaterzuiveringen, die dit water zuiveren voordat het in de beken en rivieren belandt. Hiermee voorkom je echter niet dat een deel van de medicijnresten toch in het oppervlaktewater terecht komt. Een voorzuivering kan dit voorkomen. In de pilotcontainer wordt het afvalwater van het ziekenhuis behandeld met een geïntegreerde Ozon- en UV-behandeling, voordat het geloosd wordt op het riool. In deze periode wordt uitgebreid onderzocht of en hoe een aanpak bij de bron/decentraal zuiveren bij ziekenhuizen effectiever en rendabeler kan.

Meer informatie:
https://www.nijhuisindustries.com/uvo3/

  • Foto-1-UVO3-pilotcontainer-website