​Open huis bij Groot Zevert Vergisting - 10 juni 2017

Groene Mineralen Centrale en Nijhuis GENIAAL

Een hypermoderne biovergistingsinstallatie, die via een directe leiding jaarlijks 8 miljoen kuub biogas levert aan de fabriek van FrieslandCampina in Borculo. Kom zaterdag 10 juni aanstaande ook een kijkje nemen in de nieuwe fabriek van Groot Zevert Vergisting en bezoek de Nijhuis stand waarin we het concept van de “Groene Mineralen Centrale” uitleggen en Nijhuis GENIAAL presenteren.

Groot Zevert is al sinds 2004 actief op het gebied van de productie van biogas naast de voormalige stortplaats ’t Bellegoor in Beltrum. Bijzonder is dat deze biovergistingsinstallatie al sinds het prille begin energieneutraal is. Sterker nog, er wordt sinds dag één volop energie aan het stroomnet geleverd. Na een upgrade in 2016 geeft Groot Zevert Vergisting nu ‘vol gas’.

Afgelopen maanden werd door verschillende gespecialiseerde bedrijven hard gebouwd aan een compleet vernieuwde biogasinstallatie met een totale productiecapaciteit van maar liefst 11 miljoen kuub.

Mest en reststromen verwerken

In de biovergistingsinstallatie worden voornamelijk mest van agrarische bedrijven aangevuld met biomassareststromen omgezet in biogas. Dit gebeurt in grote vergisters, waarna het gas in een speciale installatie wordt nabehandeld. Met de compleet vernieuwde vergistingsinstallatie levert Groot Zevert een structurele bijdrage aan het verduurzamen van de veehouderijketen, helpen we veehouders om aan hun fosfaatverplichtingen/verwerkingsplicht te voldoen en verminderen we de uitstoot van CO2 structureel. Veehouderij én milieu winnen met dit unieke Achterhoekse initiatief.

8 miljoen kuub naar Borculo
Van de ruim 11 miljoen kuub biogas die jaarlijks wordt geproduceerd in de vernieuwde biogasinstallatie, wordt 8 miljoen kuub rechtstreeks aan de fabriek van FrieslandCampina in Borculo geleverd. Speciaal hiervoor is een vijf kilometer lange transportleiding aangelegd. FrieslandCampina stookt het biogas bij in de stoomketels voor haar energievoorziening.

Uitgebreide rondleiding
Tijdens het Open Huis op zaterdag 10 juni kunt u een kijkje nemen bij de imposante biovergistingsinstallatie, ziet u hoe het gas wordt behandeld voordat het wordt uitgeleverd en leert u hoe we vaste stoffen ontsluiten zodat ze optimaal vergisten. Verder tonen we u graag onze nieuwe warmtekrachtkoppeling. Met deze hoogrendements-wkk zetten we de resterende 3 miljoen kuub gas om in elektriciteit. Deze groene stroom gebruiken we voor de processen op het bedrijf en leveren we aan het elektriciteitsnet. Ook de warmte die de wkk produceert, wordt volledig benut.
Onderdeel van ons Open Huis is ook een informatiemarkt. Bedrijven die meewerkten aan de bouw van onze vernieuwde biovergister vertellen u graag meer over hun rol en hun bijdrage aan dit vooruitstrevende project.

10 juni van 11.00 tot 16.00 uur
Het Open Huis van Groot Zevert Vergisting wordt op zaterdag 10 juni aanstaande tussen 11.00 tot 16.00 uur gehouden. U vindt de biovergistingsinstallatie aan de Deventer Kunstweg 2a in Beltrum. De entree is uiteraard gratis. We begroeten u graag!

Bezoekadres:
Groot Zevert Vergisting
Deventer Kunstweg 2a
7156 NW Beltrum

http://www.groot-zevert.nl/
http://www.groenemineralencentrale.nl/nl
https://systemicproject.eu/