Aflevering 3 ‘Waterlanders’ - Als dit zo door gaat zeggen we “welkom” tegen 200 miljoen mensen in Europa!

Jeannette den Boer en Stefan Coppers maken een wereldreis om te ervaren hoe klimaatverandering het dagelijks leven elders op aarde nu al ontregelt. Nijhuis Industries ondersteunt hun wereldreis om klimaatverandering in beeld te brengen. Sinds maandag 19 februari staat de derde aflevering online, uit een reeks van 12.

De klimaatveranderingen hebben overal op de wereld invloed, dus ook in Kenia. De droogte wordt hier veroorzaakt door een verstoord weerpatroon tussen Zuidoost Azië en Oost-Afrika. Door warmer weer in Zuidoost Azië verdampt er meer zeewater dan voorheen. Dit heeft als gevolg dat er hier meer regen is dan ooit en het droge warme lucht eindigt in Oost-Afrika.

“Wij hadden hier water. Niet veel, maar kleine beekjes bij ons dorp. Daar konden we gewassen mee verbouwen, ons vee mee voeren en zelf van drinken. Maar die beekjes zijn er niet meer, zegt Charles Leshore, projectleider van de Afrikaanse gezondheidsorganisatie Amref flying Doctors. “Afrika heeft geen schuld aan de klimaatverandering, maar wij voelen de consequenties het hardst. De rijke landen zullen iets moeten doen. Zij hebben dit veroorzaakt en zijn de enige die er nog iets aan kunnen doen.”

Ook de Verenigde Naties heeft aangegeven dat dit klopt. Volgens een rapport van de VN zal Afrika uitdrogen. Er wordt verwacht dat het gebied ten zuiden van de Sahara woestijn in een ongekend tempo niet meer bewoonbaar zal worden. Dit is het leefgebied van een miljard mensen, ongeveer 60x zo groot als Nederland.

Wij kunnen momenteel wel een ‘te ver van ons bed’ gevoel hebben, alleen staat ons een groot probleem te wachten als het zo door gaat. Volgens het rapport zullen binnen 30 jaar ongeveer 200 miljoen mensen het verdroogde rampgebied willen verlaten. De meest logische optie voor hen is verhuizen naar het noorden richting Noord-Afrika en Europa. Om deze stroom tegen te gaan en te zorgen dat deze mensen in hun gebied kunnen blijven wonen, is het noodzakelijk dat het wij zuiniger omgaan met onze aarde.

  • Waterlanders-kenia-zebras 1
  • Foto-Tekst 05

De impact van water gerelateerde problemen en een circulaire economie

Het ondersteunen van de reis van Waterlanders laat des te meer zien wat de impact is van water gerelateerde problemen op o.a. de mens, de natuur en de planeet. In de nabije toekomst kan de circulaire economie een van de enige antwoorden zijn op de steeds toenemende behoeften van onze groeiende bevolking, terwijl we proberen de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Door middel van het toepassen van slimme en duurzame principes draagt Nijhuis Industries bij aan het implementeren van duurzame en betaalbare oplossingen voor het hergebruik van water en grondstoffen en dragen de Nijhuis innovaties, oplossingen en ervaring opgedaan de afgelopen 115 jaar bij aan de transitie naar een circulaire economie en het creëren van een veerkrachtige en prettige leefomgeving.

Meer lezen over de transitie naar de circulaire economie en recente Nijhuis projecten? Ga naar de Nijhuis NEWS website page: https://www.nijhuisindustries.com/news/nijhuis-new...