Persbericht - Slim verwijderen van medicijnresten uit afvalwater - aanpak bij de bron

Vanaf december start een pilot om medicijnresten slimmer te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen. De komende maanden onderzoeken Nijhuis Industries, Van Remmen UV, Waterschap Rijn en IJssel en Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk of het afvalwater effectiever en rendabeler voorgezuiverd kan worden met een slimme toepassing van Ozon- en UV-technologie. Vanaf december staat een gele pilotcontainer hiervoor bij het ziekenhuis, dus bij de bron. Vanaf september 2019 staat deze bij de rioolwaterzuivering Winterswijk.

Doel is om de waterkwaliteit voor mens en dier te verbeteren. Momenteel gaat al het afvalwater van ziekenhuizen via het riool naar rioolwaterzuiveringen, die dit water zuiveren voordat het in de beken en rivieren belandt. Hiermee voorkom je echter niet dat een deel van de medicijnresten toch in het oppervlaktewater terecht komt. Een voorzuivering kan dit voorkomen. In de pilotcontainer wordt het afvalwater van het ziekenhuis behandeld met een geïntegreerde Ozon- en UV-behandeling, voordat het geloosd wordt op het riool. In deze periode wordt uitgebreid onderzocht of en hoe een aanpak bij de bron/decentraal zuiveren bij ziekenhuizen effectiever en rendabeler kan.

Meer informatie:
https://www.nijhuisindustries.com/innovations/uvo3...

  • Foto-1-UVO3-pilotcontainer-website