Nijhuis Water Technology

About Nijhuis Water Technology

Nijhuis Water Technology, business unit of Nijhuis Industries, delivers ‘solid solutions in a fluid world’ as a response towards a greener economy. Nijhuis is aiming to turn cost centres into profit centres with solutions for sustainable water use and resource recovery. To accommodate the customer requirements, Nijhuis offers Design, Build, Finance, Operate and Maintain (DBFMO) installations to meet today’s challenges, as well those of the future, across a wide range of industries and municipalities in today’s ‘fluid’ world.

With more than 2400 references sites and activities in over 110 countries around the globe, it is our ambition to help customers and deliver solutions to:

  • reduce the amount of (waste)water;
  • reuse treated effluent or process water;
  • recover water and resources from organic waste and (waste)water.

Nijhuis was founded in 1904 and our flexibility and customeroriented approach have been important values in our company history.

Over Nijhuis Water Technology (Dutch version)

Als bijdrage aan een steeds groener wordende economie staat Nijhuis Water Technology te Doetinchem, business unit van Nijhuis Industries, voor ‘solid solutions in a fluid world’. Wij ontwerpen en realiseren oplossingen voor (afval)water en organisch afval, voor duurzaam watergebruik en grondstoffenterugwinning. Wij leveren Design, Build, Finance, Operate and Maintain (DBFMO) installaties voor industrieën, stedelijke gebieden en utiliteiten, opdat zij kunnen voldoen aan de uitdagingen van vandaag en van de toekomst.

Met op dit moment meer dan 2400 referenties in meer dan 110 landen is het Nijhuis’ doel om kosten om te zetten in opbrengsten en klanten te helpen om:

  • de hoeveelheid (afval)water te verminderen;
  • afvalwater en proceswater te hergebruiken;
  • water en grondstoffen uit (afval)water terug te winnen.

Nijhuis is werkzaam sinds 1904 en is in staat om door middel van het combineren van haar jarenlange expertise en applicatiekennis hoogwaardige, innovatieve en solide oplossingen te leveren.

Contact details

Nijhuis Water Technology B.V.
Innovatieweg 4
7007 CD Doetinchem
P.O. Box 44
7000 AA Doetinchem
The Netherlands

Email info: Info@nijhuisindustries.com
Email service: service@nijhuisindustries.com

Tel. info: +31 314 749 000
Tel. 24/7 service: +31 314 749 049